אודותאודות ארנון ו"אספרגוס של הרמן"

ארנון הרמן, בן להורים חקלאים מרמות השבים, דור שלישי בארץ למשפחת חקלאים, אביו היה המגדל הראשון של כרוב הניצנים בארץ. כעולים מגרמניה ואוהבי אספרגוס, הוריו של ארנון גידלו אספרגוס בגינה שלהם.

חלום ילדותו של ארנון היה להקים משק חקלאי ובשנת 1998 עבר עם אשתו גלית למושב עין תמר שבדרום ים המלח להקים את משקו. לפני עשר שנים החל בגידול אספרגוס ירוק. כיום מגדל כ- 20 דונם אספרגוס, ו 40 דונם נוספים של פלפל, מלון ואבטיח.

את האספרגוס של הרמן ניתן למצוא בשווקים השונים בכל רחבי הארץ וברשתות השיווק השונות.